West Virginia-koden.

av Chuck Humphrey.

Gjeldende gjennom 1. desember 2016.

West Virginia-koden.

§8-12-5. Generelle myndigheter i hver kommune og styrende organ derav.

I tillegg til de krefter og myndighet som er gitt av: (i) Denne statens grunnlov; (ii) andre bestemmelser i dette kapitlet; (iii) annen generell lov og (iv) ethvert charter og i den utstrekning ikke inkonsekvent eller i strid med noen av de foregaende unntatt s rskilte lovgivningslover, skal hver kommune og styrende organ ha fullmakt og myndighet i plenum ved vedtak eller vedtak, alt etter omstendighetene , og ved passende handling basert pa det:.

(22) A arrestere, domme og straffe enhver person for gambling eller a holde noen spilltabeller, vanligvis kalt «A, B, C,» eller «E, O,» bord eller faro bank eller keno bord, eller bord av like slag, under noen benevnelse, om spillbordet spilles med kort, terning eller pa annen mate, eller noen som skal v re en partner eller interessert i interesse, holde eller vise bordet eller bank, eller opprettholde eller opprettholde et spillhus eller sted, eller spill eller gambling for penger eller noe av verdi;

§55-9-2. Gjenvinning av penger eller eiendom som er tapt i spill.

Hvis en person skal miste til en annen innen tjuefire timer ti dollar eller mer eller eiendom av denne verdien, og skal betale eller levere det samme eller en del av den, kan en slik taperen komme tilbake fra vinneren av pengene eller eiendommen, eller i stedet for eiendommen verdien av den, sa tapt, etter sak i retten, eller for en rettferdighet, i henhold til belop eller verdi, brakt innen tre maneder etter slik betaling eller levering. Taperen kan sa gjenopprette seg fra vinneren, uansett at betalingen eller leveransen var til vinneren indorsee, oppdragsgiver eller overtakende. Men ingenting i denne delen skal tolkes slik at det er mulig a gjenopprette eiendommen eller verdien av den fra enhver person (eller andre som hevder under ham) annet enn vinneren, nar den personen har betalt verdi for slik eiendom uten varsel om ulovlig hensyn som vinner avledet sin krav om tittel pa.

ARTIKKEL 10. KRIMER MOT OPPUBLIKK POLITIKK.

KAPITTEL 61. KRIMER OG DERES PUNKTER. ARTIKKEL 10. KRIMER MOT OPPUBLIKK POLITIKK.

§61-10-1. Holder eller viser spillbord, maskin eller enhet; straff; anfall av bord, maskin eller enhet fortabelse av penger brukt i slike spill.

Enhver person som skal holde eller vise et spillbord, vanligvis kalt A.B.C. eller E.O. bord- eller farobank- eller kenobord eller en spilleautomater, flere myntkonsollmaskiner, en spilleautomat med flere mynter eller en spilleautomat som tilhorer en spilleautomat eller et annet spilltabell eller en enhet av like slag, under hvilken som helst benevnelse, eller som ikke har noe navn, om spillet, bordet, banken, maskinen eller enheten spilles med kort, terning eller pa annen mate, eller skal v re partner eller interessert i a holde eller vise slike bord-, bank-, maskin- eller spillutstyr av et hvilket som helst tegn, skal v re skyldig i en misdemeanor, og ved overbevisning skal den v re begrenset i fengsel minst to eller mer enn tolv maneder og bli botelagt minst hundre eller over tusen dollar. Enhver slik tabell, faro bank, maskin eller spill-enhet, og alle penger som er staket eller utstilt for a lokke personer til a satse pa bordet eller pa en slik spilleenhet, kan beslaglegges ved en domstols rett, eller under rettens rett, og pengene som er beslaglagt, skal fortabes til fylket og innbetales til statskassen i fylket der et slikt anfall er gjort, og bordet, farobanken, maskinen eller spillerenheten skal fullstendig odelagt: Forutsatt at bestemmelsene i Denne delen skal ikke omfatte myntopererte nonpayout-maskiner med friluftsfunksjon eller til automatisk veiing, maling, musikalske og salgsautomater som er konstruert slik at de gir en viss ensartet og rettferdig avkastning i verdi eller tjeneste for hver mynt deponert deri og i som det ikke er noen sjanse for.

§61-10-2. Tillat spillebord eller enhet pa lokaler; straff.

Hvis en person bevisst tillater et spillbord, bank eller enhet, som nevnt i det foregaende avsnitt, skal oppbevares eller utstilles pa ethvert sted i hans yrke, skal han v re skyldig i en misdemeanor, og skal ved overbevisning v re begrenset i fengsel ikke mer enn ett ar, og bli botelagt ikke mindre enn hundre eller mer enn tusen dollar.

§61-10-3. Ulovlig a opptre som dorvakt, vakt eller vakt for keeper av spillbord eller enhet; straff.

Hvis en person skal fungere som dorvakt, vakt eller se pa eller ansette en annen person til a fungere som sadan, for en keeper eller utstiller av et slikt spillbord, bank eller enhet, eller skal motsta, eller pa noen mate eller anordning, hindre, hindre eller forsinke lovlig anholdelse av en slik keeper eller utstiller eller beslagleggelse av bordet, banken eller enheten eller penger som er utstilt eller stakkert derav, eller skal ulovlig ta det samme fra den som griper den, han skal v re skyldig i en misdemeanor, og , ved overbevisning, skal v re begrenset i fengsel ikke mer enn ett ar og bli botelagt ikke mer enn tusen dollar.

§61-10-4. Spille eller spille pa spilltabeller og enheter; spille eller spille pa spill pa hoteller og offentlige steder; straff .

Hvis noen satser eller spiller pa et hvilket som helst spillbord, bank eller enhet som nevnt i forste del av denne artikkelen, eller hvis han, pa et hvilket som helst hotell eller taverna, eller et annet offentlig sted eller sted for offentlig feriested, spiller pa noen spill bortsett fra skaler, sjakk eller backgammon, utkast eller et lisensiert spill, eller satse pa sidene til de som spiller pa et hvilket som helst spill, om spillet er tillatt eller lisensiert eller ikke, skal han v re skyldig i en misdemeanor, og ved overbevisning skal bli botelagt minst fem eller mer enn hundre dollar, og skal, hvis det kreves av retten, gi sikkerhet for sin gode oppforsel i ett ar, eller i mislighold kan det bli fengslet i fylkes fengsel ikke mer enn tre maneder.

§61-10-5. Sats pa spill av tilfeldighet; innredning penger eller ting av verdi derfor; straff.

Hvis noen person pa et hvilket som helst sted, offentlig eller privat, satser eller lonner penger eller andre verdier pa et hvilket som helst tilfeldighetsspill, eller skal bevisst gi noe penger eller annen verdi til enhver annen person a satse eller lonne pa et slikt spill, han skal v re skyldig i en misdemeanor, og ved overbevisning skal han bli botelagt minst fem eller mer enn tre hundre dollar og skal, hvis det kreves av retten, gi sikkerhet for sin gode oppforsel i ett ar og i mislighold av Betalingen av slike boter og kostnadene og utforelsen av slikt band, dersom et slikt band kreves, skal fengsles i fylkets fengsel minst ti eller mer enn tretti dager.

§61-10-6. Tillat spill pa hoteller; straff.

Dersom keeper av et hotell eller taverna tillater ulovlig spilling i hans hus, eller i noe uthus, booth, arbor eller annet sted som tilhorer det eller holdes dermed, skal han v re skyldig i en misdemeanor, og ved overbevisning bli botelagt ikke mindre enn tjue eller mer enn hundre dollar, og skal miste sin lisens og skal gi sikkerhet for sin gode oppforsel i ett ar eller, i mangel pa slik sikkerhet, bli fengslet i fylkes fengsel ikke mer enn fire maneder.

§61-10-7. Forutsetning mot hotelkeeper.

I en straffeforfolgelse i henhold til foregaende avsnitt, dersom spillingen blir bevist, skal det antas at det var tillatt av hotellets keeper, med mindre det virket som om han ikke kjente eller mistenkte slike spill eller at han forsokte a hindre det, og ga informasjon om det, med navnene til spillerne, til neste kretsbane i fylket der slike spill skjedde, eller til patalemyndigheten derav.

§61-10-8. Gaming pa uthus av hotellet; straff .

Hvis keeper av et hotell eller en taverna lar eller utleier til en annen person ethvert uthus eller annet sted som til enhver tid er tilhorende eller holdt hos huset som han oppbevarer, med sikte pa at ulovlig spill tillates der, skal han lide samme straff og padra seg samme fortabelse som om slike ulovlige spill var tillatt i sitt eget hovedhus; og i en retsforfolgelse for dette, dersom spillingen blir bevist, skal det antas at et slikt uthus eller annet sted ble utleid eller innlevert med hensikt, med mindre hensikten er avstatt pa den mate som er fastsatt i foregaende avsnitt.

§61-10-9. Fusk pa spill; straff.

Hvis noen som spiller pa et hvilket som helst spill, eller gjor en innsats, eller har en andel i hvilken som helst innsats eller innsats, eller ved a spille pa hendene eller sidene til andre som spiller i et hvilket som helst spill eller gjor en innsats, skal de snyte eller med urettferdige midler vinne eller skaffe seg selv eller en annen penger eller annen verdifull ting, skal han v re skyldig i en misdemeanor, og ved overbevisning skal han v re i fengsel i ikke mer enn ett ar og bote minst fem ganger verdien av penger eller ting vunnet eller ervervet.

§61-10-10. Poolroom definert; selger billetter og sjanser i lotteri; straff.

Ordet & quot; bassengrom, & quot; uansett hvor det samme er brukt i denne delen, skal holdes og tolkes slik at det betegnes et hvilket som helst rom der en poolbiljett, et kupongkupong eller et sertifikat er solgt som berettiger eller pastar a gi rettighetshaveren eller loftet det eller enhver annen person til penger eller annet av verdi, betinget av resultatet av hesteveddelop, prizefight, sjansespill, ferdighetsspill eller vitenskap, eller annen sport eller konkurranse. Enhver person som skal opprette eller fremme eller v re forbundet med eller er interessert i ledelsen eller driften av et bassengrom, hans agenter, tjenere eller ansatte, de og hver av dem, skal v re skyldig i en misdemeanor, og ved overbevisning av dem , skal bli botelagt minst to hundre eller mer enn tusen dollar for hvert lovbrudd, og kan, etter domstolens skjonn, v re begrenset i fengsel for ikke a overstige ett ar. Kjope, selge eller overfore billetter eller sjanser i et hvilket som helst lotteri skal v re og det samme er her forbudt.

§61-10-11. Lotterier eller tomter; straff.

Hvis noen skal sette opp eller fremme eller v re opptatt av a styre eller tegne et lotteri eller tombola, for penger eller andre verdier, eller bevisst tillate slik lotteri i ethvert hus under hans kontroll, eller bevisst tillate penger eller annen eiendom a bli slatt for i et slikt hus, eller a bli vunnet deri, ved a kaste eller bruke terning eller ved et hvilket som helst annet sjansespill, eller bevisst tillate salg i et slikt hus av enhver sjanse eller billett, eller del av en billett, i et lotteri eller enhver skrift, sertifikat, regning, token eller annen enhet som pastar eller er ment a garantere eller forsikre seg til noen, eller gi ham rett til en premie, eller en andel av eller interesse for en premie som skal tegnes i et lotteri, eller skal , for seg selv eller enhver annen person, kjope, selge eller overfore eller ha i sin besittelse med henblikk pa salg, eller med hensikt a utveksle, forhandle eller overfore, eller skal bista med a selge, bytte, forhandle eller overfore en sjanse eller billett, eller en del av en billett, i et lotteri, eller et slikt skriftlig, sertifikat , regning, token eller enhet, skal han v re skyldig i en misdemeanor, og etter overbevisning skal han, etter domstolens skjonn, v re begrenset i fengsel ikke mer enn ett ar eller bli botelagt ikke mer enn tusen dollar, eller begge deler: Forutsatt at dette avsnittet ikke skal anses for a gjelde for den bestemte typen eller form av lotteri eller tombola utpekt og kjent som «policy» eller «tall».

Enhver person som holder, okkuperer eller bruker eller tillater a bli oppbevart, okkupert eller brukt, et sted, en bygning, et rom, et bord, et etablissement eller et apparat for «policy» eller «tall» spiller eller for salg av det som ofte kalles «lotteripolitikk», » eller hvem leverer eller mottar penger eller annen verdifull vurdering nar du spiller «policy» eller «tall,» eller for a hjelpe til med spillingen derav, eller for det som vanligvis kalles en «lotteripolitikk», » eller for hvilken som helst skrift, eller dokument i form av en innsats, innsats eller forsikring ved tegning eller utvelgelse, eller de trukket eller utvalgte tall for hvilken som helst «politikk» eller «tall» lotteri; eller som skal ha bevisst, hvilken som helst skrift, papir eller dokument som representerer eller er en oversikt over enhver sjanse, andel eller interesse i antall solgt, tegnet eller valgt, eller tegnet eller valgt i det som vanligvis kalles » politikk & quot; eller «tall,» eller i form av en innsats, innsats eller forsikring, ved tegning eller utvelgelse, eller de trukket eller utvalgte tall av enhver «politikk» eller «tall» lotteri; eller hvilket som helst papir, utskrift, skriving, nummer, enhet, policy slip eller en hvilken som helst artikkel som vanligvis brukes til a drive, fremme eller spille av spillet som ofte kalles «policy» eller «tall»; eller hvem er eier, agent, superintendent, vaktmester eller vaktmester av noe sted, bygning eller rom der «policy» eller «tall» spiller eller salg av det som ofte kalles «lotteripolitikk» b res videre med hans kunnskap eller etter varsel om at lokalet er sa brukt, tillater slik bruk a bli viderefort, eller som hjelper, bistar eller opphorer pa noen mate i noen av lovbruddene, handlinger eller saker som er nevnt her, skal v re skyldig av en forbrytelse og ved overbevisning skal, etter domstolens skjonn, enten v re begrenset i strafferetten minst ett ar eller over fem ar, eller v re i fengsel minst seks eller mer enn tolv maneder og botelagt ikke mindre enn to hundre dollar eller mer enn tusen dollar. Ved en annen eller etterfolgende lovbrudd i henhold til denne paragraf, skal han v re skyldig i en forbrytelse, og ved overbevisning skal v re begrenset i straffen for denne stat i en periode pa ikke mindre enn to ar eller mer enn ti ar.

§61-10-11b. Besittelse av «policy» eller «tall» slipper ulovlig.

Besittelsen, av enhver annen person enn en offentlig tjenestemann som handler i sin offisielle kapasitet, av skrift, papir eller dokument som representerer eller er en oversikt over enhver sjanse, andel eller interesse i antall, solgt, gitt bort, tegnet eller valgt, eller bli tegnet eller valgt, i det som vanligvis kalles «policy» eller «tall,» eller i form av en innsats, innsats eller forsikring ved tegning eller utvelgelse, eller de trukket eller utvalgte tall for enhver «politikk» eller «tall» lotteri, eller hvilket som helst papir, utskrift, skriving, antall enheter, policy slip eller en hvilken som helst artikkel, som vanligvis brukes til a viderefore, fremme eller spille av spillet som ofte kalles «policy» eller «tall,» er presumptive bevis for besittelse av det bevisst og i strid med bestemmelsene i § elleve av denne artikkelen.

§61-10-12. Inntekt av lotteri fortapt til staten.

Alle penger og ting av verdi trukket eller foreslatt tegnet av en innbygger i denne stat, og alle penger eller andre verdier som er mottatt av en slik person, fordi han er eier eller innehaver av en billett, eller en del av en billett , i ethvert lotteri eller lotteri, i strid med bestemmelsene i denne artikkel, skal fortabes til staten.

§61-10-13. Foreninger og selskaper som handler som bank uten lovmyndighet straff.

Alle medlemmer av enhver forening eller selskap som skal handle eller handle som bank, eller fortsette a drive banker uten lovlig myndighet, og deres offiserer og agenter deri eller derav, skal v re skyldige i en misdemeanor og skal ved overbevisning v re begrenset i fengsel ikke mer enn seks maneder, og botelagt ikke mindre enn hundre eller mer enn fem hundre dollar.

§61-10-14. Lover om spill, lotterier og ubemannede banker berettiget.

Alle lover for a undertrykke spill, lotterier og ucharterte banker skal tolkes som avhjelpende.

§61-10-18. Gjennomfore bucket butikk; straff.

Hvis en person skal fortsette i denne tilstanden, er det som er kjent som en bottebutikk, eller som agent for enhver person, firma eller selskap som driver slik virksomhet, eller engasjere seg i transaksjoner for kjop eller salg for andre av korn, aksjer, verdipapirer, varer eller andre eiendeler hvor partene til dette eller megleren har til hensikt at slik transaksjon skal avgjores i henhold til det offentlige markedsnotering i et hvilket som helst handels- eller utvekslingsregister, eller har til hensikt at en slik transaksjon kan anses a v re avsluttet nar slike offentlige markedsnoteringer skal na en viss figur eller har til hensikt at slik eiendom skal videreselges for eller pa det tidspunkt som er fastsatt i en slik transaksjon for levering av slik eiendom, og at differansen mellom kontraktsprisen og markedsprisen derav skal betales eller mottas uten den tidligere kvittering eller levering av slik eiendom under det tidligere salg, skal han v re skyldig i en forbrytelse, og ved overbevisning skal han v re begrenset i straffen, ikke l ess enn to eller mer enn fem ar.

Copyright © 2003-2017 Chuck Humphrey, gambling-law-us.com. Alle rettigheter reservert over hele verden.

Ma ikke kopieres, lagres eller distribueres uten skriftlig tillatelse.