Ikke la huset ditt.

ga opp i flammer!

Fa det riktig forste gang!

Residential Wiring – Den riktige maten!

Har du sporsmal? Fa svar!

Spor ekspertene pa EZ-FORUM.

Elektrisk ledning og sikkerhet.

Sosiale medier lenker.

Hjelp spred var popularitet, fa ordet ut.

Split Circuit Outlet.

V HVOR EKSTRAHJELPET ER BLEV GENNEMFORT I KLARGJORINGEN AV DETTE SELVHJELPDOKUMENTET, ANSER OG / ELLER PROVIDERNE I DETTE DOKUMENTEN IKKE ANSVAR FOR FEIL ELLER UTSLIPP, OG ER IKKE ANSVARLIG ANSVARLIG FRA ANVENDELSE AV INFORMASJONEN SOM INNEHOLDES I DETTE DOKUMENTET , AV AUTOREN OG / ELLER LEVERANDOREN.

Les den juridiske ansvarsfraskrivelsen – klikk pa den juridiske lenken i menyen ovenfor.

Split-kretsuttakene har blitt brukt i kjokkenkrokomrader for bruk med sma apparater. Koder har utviklet seg gjennom arene, og det er noen variasjoner pa koder mellom Canada og USA eller til og med mellom jurisdiksjonelle steder. Siden jeg ikke jobber i feltet, vil jeg kunne gi informasjon om delt kretser, men referere deg til vare forventninger om at jeg har lined opp i forumene vare for verifisering og spesifikke krav der du bor.

Huset mitt ble bygd i 1995 (i Canada), og jeg har delt kretsforretninger i kjokkenbenkomradet og ikke GFI-beskyttet, etter a ha sagt at det har v rt en rekke endringer i reglene med hensyn til uttak i n r avstand til vasker over disk topper.

I bildet ovenfor er det to separate, ujordede ledere (varme) pa en dobbeltbryter som kommer til uttaket (de svarte og rode ledningene), den enkelt jordede lederen (noytral) blir koblet til panelet til noytralbussen, det er ogsa en jordingstrad (bare ledning) som kobles til en jordingsbuss pa panelet og til uttakets elektriske boks (hvis det er metallisk) og til jordingsskruen av uttaket, samt eventuelle videre kabler.

En delt krets er koblet til en dobbeltbryter pa panelet, den er brodd, slik at en krets gar ut pa begge kretsene, pa utlopet (eller uttakene), blir sammenfoyningsflaten mellom messingfargeskruene brutt, og den overste halv og bunn Halvdelen av uttaket er pa en separat krets, men en enkelt jordet leder (noytral) brukes til retur. De to ujordede ledere (varme) fra separate kretser er koblet til messingfargeskruene pa utlopet. Nylige koderevisjoner krever na kretser over disken overst i n rheten av vasken for a ogsa ha GFCI-beskyttelse. Na skaper det et problem med splittede kretser som hittil har jeg aldri sett en split-krets GFI-uttak. Jeg har ogsa lest at det er noen variasjoner pa typen uttak, inkludert noen som sier at NEC tillater a passere gjennom 20 ampere pa en 15 amp-utgang. Personlig foretrekker jeg aldri a ha noe som har blitt vurdert for 15 ampere, b re 20 ampere.

Spesifikke 20 amp-uttak kommer som T-form som vist pa bildet til venstre.

Fra en av vare eksperter pa vart forum, er dette Ontario Canada Kitchen codes sammendrag.

Ontario Canada Kjokkenkoder sammendrag.

1. delt kablet 15 amp.

2. 20 amp med T-spor beholder.

1. Bruk dobbeltpolet GFCI-bryter pa 15 amp-split-dyre.

2. Bruk 20 amp T-spor GFCI-beholdere.

Jeg vil sterkt anbefale at hvis du bruker nye kjokkenforretninger til a utnytte ekspertisen pa vare fora, da vi har moderatorer fra bade USA og Canada der, vennligst v r sikker nar du soker rad som du angir det generelle omradet der du bor som i staten New York USA eller bor i provinsen Ontario i Canada.