En veldig rask spiller i en turnering som gir 20 minutters spill for a bestemme en vinner, vil bare kunne spille om 500 hender. Selv om dette kan virke som en del, ma du huske pa at kun en kongelig oppstar en gang hver ca 40.000 hender.

Video poker turneringer gir mye moro og spenning for deltakerne. Hver turnering kan ha sitt eget spesielle sett med regler, men den eneste tingen de alle har til felles er at flaks spiller en stor rolle i utfallet.

Mange turneringer tillater bare fem eller ti minutter for deltakerne a bruke sine strategier, og forhapentligvis scorer nok poeng til a vinne noen penger. I lopet av kort tid kan fa hender spilles. En veldig rask spiller i en turnering som gir 20 minutters spill for a bestemme en vinner, vil bare kunne spille om 500 hender. Selv om dette kan virke som en del, ma du huske pa at kun en kongelig oppstar en gang hver ca 40.000 hender. I gjennomsnitt ma en spiller spille i 80 turnerings sesjoner pa tjue minutter hver mellom kongelige.

Lykke er faktisk en stor faktor. Men betyr det at strategier spiller ingen rolle?

Ikke i det hele tatt – men det er en reell forskjell i oppfatning om hva som er den beste strategien.

Mens video poker turneringsregler varierer sterkt, er mange turneringer tidsbestemt. Jo raskere du spiller, jo flere hender du vil fullfore, og jo bedre sjanse du har for a bli en kongelig. Normalt spiller hver deltaker to runder, og den hoyere av de to resultatene er det som brukes til a bestemme vinneren. I denne artikkelen skal vi folge disse turneringsreglene.

Noen eksperter sier a spille den optimale strategien, men prover a spille raskere enn de andre for a fa flere hender og forhapentligvis et hoyere antall studiepoeng. Noen sier til fordel for sparer som kan produsere fire ess (eller 2, 3 og 4) samt kongelige nar de far mulighet, og spille optimal strategi pa andre hender. I mellomtiden sier andre a strengt favorisere kongelige.

La oss se pa «favoriser en kongelig» strategi.

Tanken bak denne strategien er at du trykker pa et kongelig betyr at du har en god sjanse til a vinne minst noe i turneringen. Ved a bare lagre kort som kan fore til en kongelig, forbedrer du sjansene for a sla en kongelig til ca 1 av 23 000 fra 1 til 40 000 med optimal spill. Mens dette fortsatt er mange hender mellom kongelige, er det kuttet nesten halvparten. Spiller 500 hender i en turnering, du kan forvente en kongelig hver 46 ganger.

Sa hvordan spiller du en kongelig eneste strategi? Hvis handen ikke har noen kort som vil gjore en kongelig, kasserer hele handen. Bare hold kort som kan gjore en kongelig. Ved a bruke kun kongelige strategi, vil du kaste bort en tre eller en fire, hvis den er mindre enn tiar. For eksempel, hvis du blir behandlet 3333T, vil du kaste bort treene og holde de ti fordi de ti kunne produsere en royal flush.

Hvis du har videopoker programvare pa datamaskinen din, ma du betale betalingsbordet for a betale kun for kongelige. Strategien generert for dette spillet vil v re kun kongens eneste strategi. Du vil se det er veldig enkelt; Nar du l rer det, kan du spille veldig fort, og det er raskt bra i tidsbestemt turneringsspill.

Dette kan hores litt ekstremt ut. Hvis du spiller alt eller ingenting, vil du ende opp med ingenting mesteparten av tiden-ikke sant? Vel, se pa det pa denne maten. Selv om du ikke far en kongelig pa holdene dine, far du noen hoye par, tre av en slags, fire av en slags, fulle hus, flushes, straights og sa videre. Hvis du trenger 4300 poeng for a fullfore i pengene, og du ender opp med 215 poeng, gjor du ikke verre enn noen som spiller en mer tradisjonell strategi som ender opp med 4,295 poeng. Du kan enten vinne noen penger, eller det gjor du ikke. Den tapende poengsummen er irrelevant. Et tap er et tap. I en turnering er det bedre a ga ned svingende for gjerdet enn a prove a bunke deg pa basen.

Bare husk at turneringsspillet stort sett handler om flaks. Hvis du er heldig, vil du vinne. Hvis flaks ikke er pa din side, vil du ikke. Hvis det er en tidsbestemt turnering, spill sa fort du kan for a sikre at du spiller sa mange hender (og fa sa mange muligheter for en kongelig) som mulig. Hvis du kobler til og treffer en over gjerdet, vil du mest sannsynlig komme opp i pengene.

Video Poker Strategi – Hvordan vil du spille denne handen?

Mens typen av videospillspill du spiller bestemmer mye for den riktige spillestrategien, pavirker lonttabellen ogsa hvilke kort som skal lagres. Vurder folgende eksempel.

Du spiller kvart 10/7 Double Bonus Poker, hvor et fullt hus betales 10 for 1 og en spyling er betalt 7 for 1. Dette spillet returnerer 100,17 prosent med perfekt spill. Nar du spiller maksimalt fem studiepoeng, far du folgende hand:

Hvordan ville du spille den?

Double Bonus Poker-spill betaler vanligvis 160 for 1 til fire ess, 80 for 1 for fire 2, 3 eller 4 og 50 for 1 til 4 5 er gjennom konger. Fordi essene er viktigere enn andre rekker, pleier de a bli frelst for andre par. Denne handen har et par ess og et par titalls.

Er det bedre a lagre de to essene i hap om a trekke til tre eller fire, eller er det bedre a lagre de to parene i hap om a tegne en annen ess eller ti og fylle et fullt hus?

Hvis du bare sparer essene, er det 45 forskjellige kombinasjoner av trukket kort som vil gi fire ess og 160 for 1 utbetaling. Det er 169 kombinasjoner av kort som produserer et fullt hus og 10 for 1 avkastning pa investeringen. Det er ogsa 1,852 kombinasjoner som produserer en tre i et slag med sin 3 for 1 utbetaling, 2.629 kombinasjoner som produserer to par som betaler 1 for 1 og 11.520 kombinasjoner betaler 1 for 1 for paret ess. Den totale gjennomsnittlige avkastningen er 8,8175 enheter.

Lagring av de to parene gir fire muligheter for et fullt hus som betaler 10 for 1 og 43 kombinasjoner som ikke produserer noe mer enn de opprinnelige to parene med 1 for 1 tilbakebetaling. Den totale gjennomsnittlige avkastningen som sparer de to parene er 8,8298. For 10/7 Double Bonus-spillet er det foretrukne holdet to par.

La oss na anta at spillets betalingsbord er redusert til 9/7 – 9 for 1 for et fullt hus og 7 for 1 for en flush. Hva forandrer denne mindre endringen til lonttabellen hva vi skal gjore med var hand?

Det er samme antall kombinasjoner som produserer de samme mulige hender. Det eneste som endres, er hvor mye vi blir betalt for et fullt hus. Gjennomsnittlig avkastning for a holde paret ess er 8.7653. Gjennomsnittlig avkastning for a holde de to parene er 8.4043. Sa det er na bedre a holde de to essene og kaste det andre paret.

Forsikre deg om at du vet betalingsbordet for spillet du spiller, og spill riktig strategi, ikke bare for spillet, men ogsa for det spesifikke lonnstabellen. Det vil betale utbytte.

Video Poker Turnering Strategi.

Har du en kommentar eller et sporsmal om denne artikkelen?

Se etter at sporsmalet ditt besvares i enten Casino Player eller Strictly Slots Magazines.