Trenere og idrettsutovere blir ofte spurt om sikkerheten og effektiviteten til styrketrening og treningsprogrammer for ungdom. I denne artikkelen er en ungdom definert som en ung person mellom pubertet og voksen alder, generelt alder 12 eller 13 til 17 ar.

Mens et endelig svar bor utforskes og diskuteres med ungdomspediatrikeren, er det generelt viktig a styrke og trene treningsprogrammer for a forbedre sport og atletisk ytelse dersom det er riktig utformet og overvaket. Selv om aktivitet og trening bor oppfordres i alle aldre, bor spesiell trening for styrke med vekt ikke oppmuntres for puberteten nar maksimal beinlengde er nadd.

Unge mennesker i alle aldre som onsker a forbedre sportsspesifikke ytelser, vil ha storst nytte av a praktisere og perfeksjonere disse ferdighetene i sin sport i stedet for fra styrketrening. Som et eksempel bor en fotballspiller ove seg for fart, smidighet og ballhandtering, en tennisspiller skal ove sin tjeneste, etc. Overvaket dans, baseball, svomming, gymnastikk, fart og smidighet, og de fleste spesifikke idrettsferdigheter blir generelt vurdert trygg i alle aldre hvis barnet er villig til a delta, men de fleste barnel rer vil v re enige om at prepubertal ungdommer mangler skjelettmoden til a delta i styrke og vekt trening.

Nar tenaringen din nar 12-13 ar og begynner a vise interesse for styrke og vekttrening eller oppfordres av en idrettsutover eller trener, bor han / hun gjennomga en medisinsk evaluering for du begynner et formelt styrketreningsprogram. Vi lever i en verden der en gang sunne barn na lider av fedme, hoyt blodtrykk og kronisk sykdom. En evaluering utfort av en kliniker kan bidra til a identifisere disse medisinske forholdene samt risikofaktorer for skade eller tidligere skader.

Nar medisinsk ryddet, kan foreldre, idrettsutovere og trenere jobbe sammen for a utvikle treningsmater og diskutere tilgjengelige teknikker og forventninger. Ved utformingen av styrketreningsprogrammet er det viktig a huske at de fleste styrketreningsutstyr og maskiner er designet for voksne og har vektokninger som er for store for nye, unge traineer. Denne potensielle fare kan unngas ved a bruke frie vekter som dumbbells og lossede loftestenger som gir mulighet for mindre vektokninger og motstand. Fri vekter krever ogsa stabilisering og ekstra balanse kontroll som rekrutterer flere muskelgrupper og kjernestabilisatorene.

Start det forste styrketreningsprogrammet med frie vekter, kroppsvekt og elastikk eller slanger. Nar den unge idrettsutoveren far erfaring og styrke, fortsett til maskiner og stativer. Fokuser pa helkropps- og flertalsovelser som fungerer og styrker de store muskelgruppene og unngar isolasjonsovelser som fungerer individuelle muskler.

Mens det spesifikke antall sett og repetisjoner, form for motstand og treningsfrekvensen bestemmes av bestemte treningsmal, bor nybegynneralderen utfore et sett med 8-10 gjentakelser av hver ovelse to ganger hver uke med maksimalt tre dager per uke med alternerende «hviledager». Programmet bor alltid overvakes, og antall sett, reps og motstand (vekt) skal bare okes gradvis av treneren eller treneren.