De afdeling geriatrie av MC Slotervaart telt 25 senger. Arlig blir 450 pasienter opptatt, og via poliklinikk og dagklinikk ca 1600 nye pasienter sett.

Under scenen somatisk geriatri i MC Slotervaart blir begynt og avsluttet med en antall maneder klinikk. Daartussen er det stadier dagklinikk og dagklinikk kombinert med konsultasjoner. I disse siste stadiene blir ogsa nye pasienter i poliklinikken ved siden av egne kontrollpatienter. I konsultstagen blir intensivt samarbeidet med en sykepleierutover i oppl ring.

Pa dagklinikken blir mange pasienter sett som i hukommelsen evaluert i samarbeid med avdelingene neurologi, neuropsykologi og elderspsykiatere.

Det er mulig a folge en valgfri neurologi innenfor MC Slotervaart. De seksjonen tilbyr ved siden av studiet kliniske geriatri-stadier for HAIOs, VAIOs og internister som onsker a opprette den pateken elderskefagskunnskap. For stadium stage geriatrie i GGZ / elderly psychiatry blir ved siden av ParnassiaBavo Groep samarbeidet med Arkin.

I lopet av de nyutviklingen av studiet finner man manedlig en kort praksisvurdering, og det blir eksperimentert med kortteoretiske tester. Det blir vitenskapelig forskning gjort i samarbeid med blant annet VU og AMC. AIOS kan velge egne temaer, men ogsa tilknytning til ulike undersokelser, som lopende undersokelser, osteoporose, kognitive forstyrrelser hos allochtoner og polyfarmacie.

Het onderwijsprogramma van de afdeling geriatrie omvat wekelijks cursorisch onderwijs, moeilijke patientenbesprekingen, farmacologieonderwijs, en maandelijks refereren.

Det er dessuten sykehusbredde, bl.a. manedlige ulike tematiske interne medisinske diskusjoner og to manedlige kliniske patologiske konferanser.

Det er en tilgjengelighetsdienstenrooster for bare avdelingen for geriatri og konsultene.