Bil, Zofia (Chicago, IL)

Anghelo, Python (Chicago, IL)

(a) et horisontalt roterende hjul som har flere mottagningsapninger anordnet derigjennom, idet hver apning har en punktverdi assosiert med denne og en diameter som er storre enn diameteren av en pinball;

(b) midler for a rotere hjulet;

(c) midler for a levere en ball til hjulet for a tillate det a bli mottatt i en av apningene i hjulet;

(d) en horisontalt anbrakt plate plassert under hjulet for a understotte en ball som er levert til hjulet derpa nar ballen beveger seg i en av apningene, idet platen har en utgangsapning derigjennom for a tillate ballen a flykte fra scoringsinnretningen; og.

(e) midler for a bestemme hvilken bestemt apning som har mottatt flippen,

hvorved poengverdien tilordnet den spesielle blenderapningen som mottok ballen, kan legges til spillerens poengsum.

a) betyr for a holde ballen pa rampen til spilleren signalerer for a frigjore den til nevnte scoringsanordning;

b) midler for a starte hjulet roterende nar ballen holdes pa rampen; og.

c) midler for a stoppe hjulet etter at ballen har passert gjennom nevnte scoringsinnretning.

(a) et horisontalt roterende hjul som har flere mottagningsapninger anordnet derigjennom, idet hver apning har en punktverdi assosiert med denne og en diameter som er storre enn diameteren av en pinball;

(b) midler for a rotere hjulet;

(c) midler for a levere en ball til hjulet for a tillate det a bli mottatt i en av apningene i hjulet;

(d) en horisontalt anbrakt plate plassert under hjulet for a understotte en ball som er levert til hjulet derpa nar ballen beveger seg i en av apningene, idet platen har en utgangsapning derigjennom for a tillate ballen a flykte fra scoringsinnretningen; og.

(e) midler for a bestemme hvilken spesiell blenderapning som har mottatt pinballen,

hvorved poengverdien tilordnet den spesielle blenderapningen som mottok ballen, kan legges til spillerens poengsum.

a) betyr for a holde ballen pa rampen til spilleren signalerer for a frigjore den til nevnte scoringsanordning;

b) midler for a starte hjulet roterende nar ballen holdes pa rampen; og.

c) midler for a stoppe hjulet etter at ballen har passert gjennom nevnte scoringsinnretning og gar tilbake til spillefeltet.

OPPFINNELSENS BAKGRUNN.

Foreliggende oppfinnelse vedrorer generelt flipperspill og n rmere bestemt en forbedret spillefunksjon for slike spill som er utformet for a fremme og opprettholde spillerens interesse i spillene. Et typisk pinballspill inneholder en tilboyelig spillefelt som stotter en rullende ball, et par flippers, en vertikal bakboks og en rekke spillefunksjoner. Den som spiller spillet kontrollerer flippers montert pa lekeplassen som, nar den aktiveres av spilleren pa det aktuelle tidspunktet, returnerer flippen tilbake til spill.

En typisk gjenstand for pinball spill er at spilleren skal lede pinballs pa utvalgte spillfunksjoner eller mal for a score poeng. Som en generell regel, jo flere poeng som en spiller scorer i lopet av en turnering, desto mer spilleren blir fascinert med spillet. Det er derfor onskelig for pinball-spillprodusenter a designe lekefunksjoner som gir underholdende effekter, og som stimulerer spillerens interesse i spillet ved a tillate okte score.

SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN.

Spillefunksjonen for et pinballspill ifolge foreliggende oppfinnelse omfatter en roulette-scoringanordning montert pa eller over lekefeltet som innbefatter et horisontalt roterende hjul som har flere apninger med diametere storre enn en pinballdiameter som er anbrakt rundt sin periferi. Hjulet roterer mindre enn en pinballdiameter over en plate som har minst ett utgangshull til kokepanelet med apningene. Pinballs kan komme inn i roulette scoring enheten enten fra skytesporet eller fra en rampe som er plassert pa spillfeltet.

En mikrobryter eller en optisk bryter som er plassert ved siden av en rampe som inneholder en ballholdingsanordning og en mikrobryter i skyterbanen, genererer signaler for a fa hjulet til a rotere. Spilleren aktiverer en av bryterens kontrollbrytere for a slippe ballen eller aktiverer skytespillet for a projisere ballen pa hjulet. En ball mottatt i en av de roterende apningene holdes der inntil ballen faller gjennom et utgangshull. En optisk bryter montert pa spillfeltet registrerer dette og signalerer spillmikroprosessoren for a stoppe hjulets rotasjon. Apningene i hjulet har fortrinnsvis forskjellige punktverdier, og dermed er spillefunksjonen et ferdighetsskudd.

KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE.

FIG. 1 er et perspektivriss av spillefunksjonen ifolge oppfinnelsen.

FIG. 2 er et delvis tverrsnitt av spillefunksjonen ifolge oppfinnelsen.

FIG. 3 er et toppriss av spillefunksjonen ifolge oppfinnelsen.

FIG. 4 er en oversikt over platen og utgangshullet gjennom hvilke baller faller til lekeplassen.

FIG. 5 er et bunnriss som viser motor, optiske brytere og bryterenheter.

FIG. 6 er et flytdiagram som er nyttig for a forsta operasjonen av oppfinnelsen.

DETALJERT BESKRIVELSE AV EN FORETRUKT UTFORELSESFORM.

Med henvisning til fig. 1 er et perspektivriss av roulette-scoring-enheten 10 montert pa et pinballspill 12 illustrert. Et typisk pinballspill 12 inkluderer et tilboyelig spillefelt 14, vertikal bakkasse 16, et par flippers 18, flipperstyringsbrytere 20, skytespor 22 (for innforing av en ball pa lekeplassen) og en flippeboll. Det ma imidlertid bemerkes at i praksis spiller spillefelt 14 en rekke spillefeltfunksjoner. FIG. 1 viser bare roulette-scoring-enheten 10 for klarhet.

Rampe 24 innbefatter en inngang 26 som er anbrakt pa spillefeltet 14 og en utgang 28 som er orientert for a tillate kuler a falle pa roulette-scoring-anordningen 10. Pa samme mate er skytesporet 22 forsynt med en utgang 30 som er anbrakt over roulette-scoring anordningen 10 slik at pinballs som drives nedover skyterbanen 22 faller inn i roulette-scoring-enheten 10.

Pinball spillet 12 innbefatter en mikroprosessor enhet (MPU) som typisk befinner seg i bakkassen 16. En motor 32 dreier det roterende hjul 44 av roulette-scoring-enheten 10. Motoren 32 og svingbryterne 20 er koblet til MPUen via ledninger som ligger under lekeplassen 14. Typiske pinballspill inkluderer ogsa et stempel 21 eller magnetisk kicker-mekanisme for a drive pinballs nedover skyterbanen 22.

En mikrobryter 34 er operativt forbundet tilstotende plassering 36 for a generere et signal som respons pa tilstedev relsen av en pinball. En spillerens sving pabegynnes nar spilleren dirigerer en pinball i posisjon 36 nedskyvningsbane 22. Playfield ramp 24 inkluderer en port 40 pa posisjon 42 som holder en pinball derpa nar den er blitt skutt pa rampen 24. Optisk bryter eller mikrobryter 38 er pleide a fornemme tilstedev relsen av en pinball. Bade mikrobryteren 34 og den optiske bryteren 38 er koblet til spillmikroprosessoren.

Med henvisning til fig. 2 og 3 er skytesporet 22 og spillfeltrampen 24 orientert for a tillate pinballs a rulle pa det roterende hjul 44 som har flere apninger 60. Hjulet 44 roterer om den vertikale akse 50 av akselen 48 mindre enn en pinballdiameter bort fra en sirkul r plate eller plate 56 anbragt deretter. Platen 56 er brevpapir og festet til lekeplassen. Bevegelsen av akselen 48 styres av MPU-drift av motoren 32 via girreduksjonen 33. En pinball anordnet i en apning 60 dreier seg i hjulet 44 som er stottet pa platen 56 til den faller gjennom utlopsapningen 62 i platen (se figur 4) .

En optisk bryter 52 og avbryterenheten 54 er anordnet pa akselen 48 for a generere signaler (sendt til MPU) som indikerer den relative rotasjonsposisjonen til hjulet 44 nar ballen faller gjennom utlopsapningen 62. Optisk bryter 52 forblir fast med hensyn til akselen 48 mens bryterenheten 54 samvirker med det.

Med henvisning til fig. 2 og 4 er platen 56 montert pa lekefeltet 14 ved hjelp av monteringsbraketten 58 og hjulet 44, navet 46 og den ovre delen av akselen 48 roterer i det indre av platen 56. Hjulet 44 innbefatter et antall apninger 60, mens platen 56 fortrinnsvis bare innbefatter en utgangsapning 62. Alle apninger har en diameter som er storre enn diameteren pa flippballen. Utgangsapningen 62 er i det vesentlige koaksial med apningene 60 pa hjulet. En optisk bryter 63 er montert pa spillfeltet for a generere et signal til MPU nar en pinball faller gjennom apningen 62. Ytterligere optiske brytere er anordnet pa spillfeltet dersom ytterligere utgangsapning eksisterer. Som vist i fig. 4, omfatter platen 56 en apning 64 gjennom hvilken motorakselen strekker seg. Monteringsbraketten 58 tjener til a koble platen til spillefeltet 14.

Med henvisning til fig. 2 og 5 omfatter optisk bryterenhet 52 en signalgeneratorkrets 88 som er festet i forhold til akselen 48. Montert derpa er optiske brytere 66, 72 og 78. Avbryterenheten 54 omfatter en roterbar plate 84 som samvirker med akselen 48 Disponert pa disken 84 er bryteren 70, 76 og 82. Nar akselen 48 roterer, produserer interrupterne tre bitkoder som identifiserer hjulets nav rende rotasjonsposisjon.

Trebitsignalet sendes til spillmikroprosessoren og er indikativt for interrupters orientering med hensyn til deres tilsvarende optiske brytere. Antall posisjoner som kan registreres av de genererte signaler, er minst like stort som antall apninger 60 i hjulet 44.

Ulike punktverdier er forbundet med hver av apningene 60 i hjulet 44. A rette en ball inn i en av apningene 60 er et ferdighetsskudd som krever at spilleren tidvis frigjor en ball fra posisjon 36 eller 42 for a slippe den inn i en spesiell blenderapning 60 som har den storste punktverdien. Apenheten som inneholder ballen, identifiseres ved a lese akselkodesignalet nar en ball blir detektert som gar ut gjennom blenderapningen 62.

Med henvisning til fig. 6 viser et rutediagram operasjonen av roulette-scoring-enheten 10. I utgangspunktet hviler det roterende hjul 44 i forhold til lekefeltet 14. Ifolge trinnene 92 og 94, nar en ball er i posisjon 36 eller 42, vil mikrobryteren 34 eller 38 signalerer MPUen for a sla pa motoren 32 for a rotere hjulet 44.

I trinn 96 aktiverer spilleren svingbryteren 20 eller skyteren 21 for a projisere en ball som holdes pa stedet 36 eller for a frigjore en ball som holdes pa stedet 42 henholdsvis. Ballen faller deretter pa hjulet og legges inn i en av apningene. Nar en ball returneres til spillefeltet gjennom utgangshullet 62 i trinn 98, er den optiske bryteren 63 lukket som signalerer MPU’en for a bestemme den relative rotasjonsposisjonen til hjulet i trinn 100, som representert ved trebitsignalet nevnt ovenfor. Sammenligning av rotasjonsposisjonen til hjulet til lagrede verdier i det samme minnet tillater MPU a legge til poengene som er forbundet med den spesielle blenderapningen 60 til spillerens poengsum.

Nar ballen returneres til spillefeltet, er den optiske bryteren 63 lukket som signalerer mikroprosessoren for a sla av motoren 32 for a stoppe rotasjonen av hjulet 44 i trinn 102.

Selv om oppfinnelsen er blitt illustrert og beskrevet i detalj i tegningene og den foregaende beskrivelse, skal den samme betraktes som illustrerende og ikke begrensende karakter, idet det forstas at bare den foretrukne utforelsen er blitt vist og beskrevet og at alle endres og modifikasjoner som kommer innenfor oppfinnelsens and er onsket a v re beskyttet.