HASMIZA BINTI ZAINUDIN (D20112055415) DATANG DENGAN HARAPAN, PULANG DENGAN KECEMERLANGAN.

Torsdag 13. desember 2012.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN.

Rancangan Pengajaraan Harian 1 (Objektivisme)

Padankan samada kumpulan objek sedikit atau banyak Membezakan kumpulan banyak dan sedikit.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.

-Guru berlakon seperti orang dalam kekenyangan.

-Guru menyatakan guru makan banyak.

-Murid melihat dan mendengar penerangan guru.

Membilang nombor 1-10.

-Guru perdengarkan lagu & lsquo; Mari Membilang & rsquo;

-Guru menyjukkan kad nombor.

-Murid melihat kad nombor.

-Murid mengikut guru membilang nombor 1-10.

Bahan: Ladtop, hoyttaler, kad nombor.

Konsep banyak dan sedikit, same bnayak.

-Guru mener at det er et stort eksempel pa konseptet.

i.Guru kenyang kerana makan banyak.

ii.Guru lapar kerana makan sedikit.

-Guru tunjukkan kad gambar kenderaan di darat.

i.gambar basikal banyak.

ii.gambar kereta sedikit.

iii.gambar keretapi dan motosikal sama banyak.

-Murid mendengar penerangan dari guru.

Bahan: Kad gambar kenderaan di darat.

Nilai: mendengar arahan.

Memahami konsep banyak dan sedikit.

-Guru pilih seorang murid untuk tampalkan kad gambar basikal di bahagian banyak dan kad gambar kereta di bahagian sedikit.

-Guru terangkan kepada murid bahawa basikal mewakili banyak dan kereta mewakili sedikit.

-Guru minta murid keluarkan pensil masing-masing.

-Guru minta murid bandingkan bilangan pensil yang bareka miliki dengan pensil yang dimiliki oleh rakan.

– Murid tampalkan kad gambar mengikut bahagian yang ditetapkan.

-Murid menerima penerangan dari guru.

-Murid mengeluarkan pensil masing-masing.

-Murid bandingkan samada pensil yang kunka miliki banyak atau sedikit berbanding rakan-rakan yang lain.

Bahan: kad gambar kenderaan di darat, pensil.

-Murid diberikan lembaran kerja.

-Murid menyiapkan latihan yang diberi.

Bahan: Lembaran kerja.

-Guru menunujukkan kembali kad gambar kenderaan di darat.

-Murid diminta menyatakan kad gambar, og du vil ikke bli skuffet, og du vil ikke bli skuffet.

Kad gambar kenderaan di darat.

Prosesser er ikke sa bra som mulig. Murid menunjukkan kefahaman yang tinggi tentang tajuk yang dipelajari. Keseluruhan murid dapat menyatakan kumpulan objek yang banyak, kumpulan objek yin sedikit dan kumpulan objek yang sama banyak. Tahniah.

Rancangan Pengajaraan Harian 1 (Konstruktivisme)

Padankan samada kumpulan objek sedikit atau banyak Membezakan kumpulan banyak dan sedikit.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.

-Guru berlakon seperti orang dalam kekenyangan.

-Guru menyoal murid.

i.Kenapa guru kekenyangan?

-Murid melihat simulasi guru.

-Murid menjawab soalan guru.

i.kerana guru makan banyak.

Membilang nombor 1-10.

-Guru perdengarkan lagu & lsquo; Mari Membilang & rsquo;

-Guru minta murid tunjukkan kad nombor bagi setiap nombor yang bareka nyanyikan tadi.

-Murid menyanyi lagu & lsquo; Mari Membilang & rsquo;

-Murid pilih kad nomo yang betul seperti yang bareka nyanyikan atau sebutkan.

Konsep banyak dan sedikit, same banyak.

-Guru minta murid pilih kad gambar kenderaan darat mengikut arahan yang diberikan oleh guru.

I.Ambil kad gambar kereta dengan bilangan sedikit daripada bilangan basikal.

ii.Ambil kad gambar motosikal sama banyak dengan kad gambar bas.

-Murid mengambil kad gambar kereta dengan bilangan sedikit dan kad gambar basikal dengan bilangan yang banyak.

-Murid mengambil kad gambar motosikal dan kad gambar bas dengan bilangan yang sama banyak.

Memahami konsep banyak dan sedikit.

-Guru minta murid mencari atau mendapatkan bahan yang ada di persekitaran dan wujudkan tiga kumpulan iaitu:

iii.kumpulan sama banyak.

– Murid harilakan 3 kumpulan yang dikendaki o guru guru dengan dapatkan bahan di persekitaran iaitu:

iii.kumpulan sama banyak.

-Murid diberikan lembaran kerja.

-Murid menyiapkan latihan yang diberi.

-Guru pilih beberapa orang murid untuk terangkan kembali tentang konsep banyak, sedikit dan sama banyak.

-Murid mener du kan ha et godt konsept, og du ma bare v re med pa a gjore det sa godt som mulig.

Prosessen er ikke sa bra, men det er ikke sa bra. Kefahamna murid tentang tajuk yang dipelajari amat tinggi. Penglibatan murid di dalam kelas juga aktif. Murid dapat medlem respon yang aktif terhadap setiap persoalan yang diajukan oleh guru. Tahniah.

Rancangan Pengajaran Harian 2 (Objektivisme)

Menamakan nombor bagi settiap kumpulan objek Dette er en av de mest popul re i Melukis gambar objek berdasarkan nombor du vil ha pa Dikehendaki.

Bahasa Melayu, Fizikal dan Estetika, Sosioemosi dan Moral.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.

-Guru bercerita dengan murid tentang pembelian kuih & # 160;

-Guru menunjukkan kepada murid bilangan kuih yang guru beli.

-Guru bilang bersama murid kuih yang dibeli.

-Murid melihat dan mendengar penerangan guru.

-Murid bilang kuih bersama-sama.

Bahan: kuih- muih.

Memadankan & # 160; nominere 1-10 dengan objek.

-Guru tunjukkan kad nombor kepada murid.

-Guru terangkan nilai nombor yang ditunjukkan tadi.

-Guru minta murid bilang kad gambar kereta.

-Guru padankan kad gambar kereta tadi pada nombor yang ditunjukkan.

-Murid melihat kad nombor.

-Murid membilang kad gambar kereta.

-Murid mendengar penerangan guru.

Bahan: kad gambar kenderaan di darat, kad nombor.

Memadankan objek dengan nombor 1-10.

-Guru tunjukkan kad gambar kenderaan di darat.

-Guru bilang bersama murid kad gambar tersebut.

-Guru letakkan kad nombor bagi setiap kumpulan objek.

-Guru terangkan kepada murid koncept padanan nombor dengan objek.

-Murid melihat kad gambar yang ditunjukkan.

-Murid membilang kad gambar kereta bersama-sama.

-Murid mendengar penerangan dari guru.

Bahan: Kad gambar kenderaan di darat, kad nombor.

Nilai: mendengar arahan.

Melukis gambar berdasarkan nombor 1-10.

-Guru tunjukkan kad nombor kepada murid.

-Guru minta murid nyatakan nombor tersebut.

-Guru tampal kad nombor di papan putih.

-Guru lukis gambar kenderaan di darat berdasarkan nombor yang ditunjukkan tadi.

-Guru terangkan koncept melukis gambar berdasarkan nombor.

– Murid, jeg vil gjerne gi deg en guru.

-Murid nyatakan nombor yang ditunjukkan tadi.

-murid membilang gambar kereta yang dilukis oleh guru.

-Murid mendengar penerangan dari guru.

Bahan: kad gambar kenderaan di darat, pensil.

MI: Kreativiti dan Estetika & # 160;

-Murid diberikan lembaran kerja.

-Murid menyiapkan latihan yang diberi.

Bahan: Lembaran kerja.

-Guru menunujukkan kembali kad gambar kenderaan di darat.

-Murid diminta padankan kad gambar dengan kad nombor dengan begitu dan sebaliknya.

-Murid padankan kad gambar dengan kad nombor dengan betul di papan putih dan sebaliknya.

Kad gambar kenderaan di darat, Kad nombor.

Prosesser er ikke sa bra som mulig. Murid dapat memadankan objek dengan nombor 1-10 dengan betul. Murid juga dapat memadankan nominerer dengan bilangan objek dengan betul. Murid juga dapat melukis dengan bilangan yang betul. Keseluruhannya, murid dapat menguasai apa yang dipelajari. Tahniah.

Rancangan Pengajaraan Harian 2 (Konstuktivisme)

Menamakan nombor bagi settiap kumpulan objek Dette er en av de mest popul re i Melukis gambar objek berdasarkan nombor du vil ha pa Dikehendaki.

Bahasa Melayu, Fizikal dan Estetika, Sosioemosi dan Moral.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.

-Guru lettakkan batang aiskrim dalam bakul setiap murid.

-Murid diminta membilang batang aiskrim dan nyatakan nilai.

-Murid membilang batang aiskrim.

-Murid nyatakan nilai yang ada dalam bakul merka.

Bahan: bakul, batang kayu aiskrim.

Memadankan «nombor 1-10 dengan objek.

-Guru tunjukkan kad nombor kepada murid.

-Murid nyatakan nilai nombor yang ditunjukkan oleh guru.

-Guru minta murid bilang kad gambar kereta.

-Guru minta murid padankan kad gambar kereta tadi pada nombor yang ditunjukkan.

-Murid melihat kad nombor.

-Murid menyatakan nilai nombor yang ditunjukkan oleh guru.

-Murid bilang kad gambar kenderaan di darat dengan bilangan yang betul.

-Murid padankan dengan nombor yang betul.

Bahan: kad gambar kenderaan di darat, kad nombor.

Memadankan objek dengan nombor 1-10.

-Guru tunjukkan kad gambar kenderaan di darat.

-Guru minta murid nyatakan bilangan kad gambar kereta.

-Guru minta murid nyatakan nilai kad nombor yang ditunjukkan.

-Guru minta murid padankan kad gambar kereta dengan kad nombor dengan betul.

-Murid melihat kad gambar yang ditunjukkan.

-Murid menyatakan bilangan kad gambar kereta.

-Murid menyatakan nilai kad nombor yang dilihat.

-Murid padankan kad gambar kereta dengan kad nombor dengan betul.

Bahan: Kad gambar kenderaan di darat, kad nombor.

Nilai: mendengar arahan.

Melukis gambar berdasarkan nombor 1-10.

-Guru tunjukkan kad nombor kepada murid.

-Guru minta murid nyatakan nombor tersebut.

-Guru tampal kad nombor di papan putih.

-Guru minta murid seorang demi seorang melukis di papan som er berdasarkan nombor yang telah ditampal.

-Guru minta murid nyatakan nilai nombor.

– Murid, jeg vil gjerne gi deg en guru.

-Murid menyatakan nombor yang ditujukkan oleh guru.

-Murid melukis gambar kenderaan di darat berdasarklan nilai nombor yang dikehendaki.

-Murid nyatakan nilai nombor.

Bahan: kad gambar kenderaan di darat, pensil.

MI: Kreativiti dan Estetika & # 160;

-Murid diberikan lembaran kerja.

-Murid menyiapkan latihan yang diberi.

Bahan: Lembaran kerja.

-Guru minta murid mendapatkan rakan dengan bilangan 1-10, sa du kan ikke gjore noe med deg selv, og du kan hore deg om det.

-Murid dapatkan rakan-rakanya dengan bilangan antara 1-10 enn dapatkan kad nombor bagi mewakili bilangan rakan yang telah dipilih olehnya tadi.

Murid, kad nombor.

Prosesser er ikke sa bra som mulig. Murid menunjukkan minat terhadap aktiviti yang dijalankan oleh guru. Penglibatan murid di dalam kelas juga aktif. Respon enn jawapan yang diberikan oleh murid terhadap soalan guru juga baik. Keseluruhannya, murid dapat menguasai pelajaran yang diajarkan oleh guru. Tahniah ..

Rancangan Pengajaraan Harian 3 (Objektivisme)

ST7.1.8Menulis nombor 1-10.

Murid Sudah er en del av 1-10 av denne kategorien. 1-10.

Memadankan angka dengan perkataan Menulis nombor 1-10 ar siden.

Bahasa Melayu, Fizikal, dan Sosioemosi.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.

Mengetahui konsep nombor 1-10.

-Guru bimbing murid menyanyi lagu «1 jari trykk .. tapt .. tapt .. & rsquo;

-Guru minta murid menunjukkan jari sambil menyanyi mengikut lirik lagu.

Contoh: saya ada 1 jari trykk. trykk ..tap .. (murid tunjukkan 1 jari dan begitulah seterusnya.)

-Murid menyanyi lagu & lsquo; 1 Jari trykk .. TAP..tap .. & rsquo; bersama-sama.

-Murid menunjukkan jari sambil menyanyi mengikut lirik lagu yang didendangkan.

Contoh: saya ada 1 jari trykk. trykk ..tap .. (murid tunjukkan 1 jari dan begitulah seterusnya.)

Bahan: Ladtop, speaker, lirik lagu.

Mengeja nama nombor 1-10.

-Guru bimbing murid mengeja nama nombor.

-Guru minta murid mengeja bersama-sama.

-Murid mengeja nama nombor bersama dengan guru.

-Murid mendengar penerangan guru.

Bahan: kad suku kata.

Memadankan kad perkataan dengan nombor 1-10.

-Guru tampalkan kad perkataan nama nombor 1-10.

-Guru turut tampalkan kad nombor bersebelahan dengan kad perkataan.

-Murid mendengar penerangan guru.

Bahan: Kad perkataan, kad nombor.

Nilai: mendengar arahan.

Menulis nombor & # 160; 1-10.

-Guru tunjukkan kad nombor kepada murid.

-Guru tunjuk cara menulis nombor 1-10 den siste dagen.

-Guru minta murid seorang demi seorang menulis di papan putih.

-Guru bimbing murid menulis nombor 1-10 dengan cara yang betul.

– Murid, jeg vil gjerne gi deg en guru.

-Murid menulis nombor 1-10 for a legge til en dibbing oleh guru.

-Murid mendengar penerangan dari guru.

-murid membilang gambar kereta yang dilukis oleh guru.

Bahan: kad gambar kenderaan di darat, pensil.

MI: Fizikal, Moral, Sosioemosi & # 160;

-Murid diberikan lembaran kerja.

-Murid menyiapkan latihan yang diberi.

Bahan: Lembaran kerja.

-Guru menunjukkan kembali kad nombor kepada murid.

-Guru minta murid menyebut nombor yang ditunjukkan.

-Guru minta murid membilang nombor 1-10.

-Morid, jeg vil gjerne ha det med det.

-Murid menyebut nombor yang ditunjukkan.

Murid bilang nombor 1-10.

Prosesser er ikke sa bra som mulig. Keseluruhannya, hampir 20 orang murid dapat menguasai pelajaran hari ini. Murid menunjukkan minat terhadap penerangan guru enn dapat medlem tumpuan yang sepenuhnya terhadap pengajaran guru. Tahniah.

Rancangan Pengajaraan Harian 3 (Konstruktivisme)

ST7.1.8Menulis nombor 1-10.

Murid Sudah er en del av 1-10 av denne kategorien. 1-10.

Memadankan angka dengan perkataan Menulis nombor 1-10 ar siden.

Bahasa Melayu, Fizikal, dan Sosioemosi.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.

Mengetahui konsep nombor 1-10.

-Guru berikan murid batang kayu aiskrim.

-Guru minta murid menambah satu demi satu batang kayu aiskrim sehingga cukup dengan bilangan 10.

-Murid membilang nombor 1-10 sambil menambahkan satu demi satu batang kayu aiskrim sehingga cukup dengan bilangan 10.

-Batang kayu aiskrim.

Mengeja nama nombor 1-10.

-Guru bimbing murid mengeja nama nombor.

-Guru minta murid mengeja bersama-sama.

-Guru minta murid membina semula perkataan nama nombor 1-10.

-Murid mengeja nama nombor.

-Murid memilih kad suku kata untuk membina perkataan nama nombor 1-10 ar siden og guru.

Bahan: kad suku kata.

Memadankan kad perkataan dengan nombor 1-10.

-Guru tampalkan kad perkataan nama nombor 1-10.

-Guru minta murid tampalkan nombor pada kad perkataan nama nombor yang betul.

-Murid menampal nombor pada kad perkataan nama nombor yang dikehendaki o guru dengan betul.

Bahan: Kad perkataan, kad nombor.

Nilai: mendengar arahan.

-Guru tunjukkan kad perkataan nama nombor 1-10.

-Guru minta murid menulis nombor dengan cara yang betul di papan putih berdasarkan kad perkataan nama nombor yang dikehendaki oleh guru.

-Guru minta murid nyatakan nombor yang ditulis.

– Murid, jeg vil gjerne ha det til a bli nominert med denne gruven.

-Murid menulis nombor 1-10 dengan cara yang betul di papan putih berdasarkan kad perkataan nama nombor yang dikehendaki oleh guru.

-Murid menyatakan nombor yang mereka tulis.

Bahan: kad nombor, kad perkataan, papan putih, markorpenna.

MI: Fizikal, Moral, Sosioemosi & # 160;

-Murid diberikan lembaran kerja.

-Murid menyiapkan latihan yang diberi.

Bahan: Lembaran kerja.

-Guru menunjukkan kembali kad nombor kepada murid.

-Guru minta murid menulis nombor 1-10 enn menyebut nombor yang ditulis.

-Guru minta murid membilang nombor 1-10.

-Morid, jeg vil gjerne ha det med det.

-Murid menulis nombor 1-10 enn menyebut nombor yang ditulis.

-Murid bilang nombor 1-10.

Prosesser er ikke sa bra som mulig. Penglibatan murid di dalam kelas adalah aktif. Murid menujukkan minat terhadap setiap aktiviti ynag dijalankan oleh guru. Keseluruhannya, murid menunjukkan pengerkatan dalam keamanaman memahami dan mengenal nombor 1-10. Murid dilihat begitu teruja untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Tahniah.