Gambling Law: En oversikt.

Gambling, selv om det er utbredt i USA, er underlagt lovgivning bade pa statlig og foderalt niva som forbyder det fra bestemte omrader, begrenser midler og typer gambling og ellers regulerer aktiviteten.

Kongressen har brukt sin makt under handelsklausulen for a regulere interstate gambling, internasjonal gambling og forhold mellom USA og Native American territorier. For eksempel har det vedtatt lover som forbyder uautorisert transport av lotteri-billetter mellom stater, forbyr sportsspill med visse unntak, og regulerer i hvilken grad gambling kan eksistere pa innfodt amerikansk land.

Hver stat bestemmer hvilken type gambling det tillater innenfor sine grenser, hvor gambling kan v re plassert, og hvem som kan gamble. Hver stat har vedtatt forskjellige lover som gjelder disse temaene. Statene har ogsa ulike lovlige gamblingalder, med enkelte stater som krever samme minimumsalder for alle typer gambling, mens for andre, avhenger det av aktiviteten. For eksempel kan en 18-arig i New Jersey kjope en lotteri-billett eller satse pa et hesteveddelop, men kan ikke ga inn i et kasino til 21 ar. Formentlig er aldersgrensen 21 pa grunn av salg av alkohol pa den plasseringen .

En standardstrategi for a unnga lover som forbyr, begrenser eller aggressivt skatteregler, er a finne aktiviteten like utenfor jurisdiksjonen som styrker dem, i et mer «gambling-vennlig» juridisk miljo. Gamblinginstitusjoner eksisterer ofte n r statsgrenser og pa skip som krysser utenfor territorialfarvann. Gamblingaktivitet har ogsa eksplodert de siste arene i innfodt amerikansk territorium. Internettbasert gambling tar denne strategien og utvider den til et nytt inntrengningsniva, for det truer med a bringe gambling direkte inn i hjem og bedrifter pa steder hvor en fysisk gamblingvirksomhet ikke kunne utfore samme aktivitet.

Internett Gambling.

Foderale forskrifter.

Pa 1990-tallet, da World Wide Web vokste raskt i popularitet, syntes online gambling a representere en sluttlop rundt regjeringskontroll og forbud. En nettoperator behovde bare a etablere virksomheten i en vennlig offshore jurisdiksjon som Bahamas og begynne a ta innsatser. Alle som har tilgang til en nettleser, kan finne siden og plassere innsatser med kredittkort. Konfrontert med denne utrolige utfordringen mot amerikansk politikk, undersokte Justisdepartementet og anvendelsen av gjeldende lov og onsket om ny regulering for online gambling.

Ved a undersoke om en offshore-internettgamblingvirksomhet som tar innsats fra amerikanere overtradte foderal lov, var oppmerksomheten fokusert pa Wire Act, 18 U.S.C. § 1084 (2000). Operatoren av en satsningsvirksomhet er i fare for a bli botelagt og fengslet under Wire Act dersom operatoren bevisst bruker et «wire kommunikasjonsanlegg» for a overfore informasjon relatert til satser pa «enhver sportsbegivenhet eller konkurranse.» 18 U.S.C. § 1084 (a). Et unntak eksisterer hvis denne handlingen er lovlig bade i kilde- og destinasjonsstedene til overforingen. § 1084 (b). Wire Acts definisjon av «wire communication facility» ser ut til a omfavne landets hele telekommunikasjonsinfrastruktur, og gjelder derfor sannsynligvis for online gambling. Se § 1081.

Justisdepartementet fastholder at all internettgambling av bettors i USA er underlagt Wire Act, er ulovlig. USAs representantkomite for rettsmotehor om etablering av konsekvent handhevelsepolitikk i sammenheng med nettbaserte innsatser, 110. kong., 14. november 2007 (vitnesbyrd fra Catherine Hanaway, amerikansk advokat, Dept. of Justice). Fifth Circuit var uenig, og fastslar at Wire Act bare gjelder for sportsspill, ikke andre typer gambling. I re MasterCard Int’l Inc., 313 F.3d 257 (5. Cir. 2002).

I 2006 vedtok Kongressen loven om ulovlig internasjonal gambling, noe som gjorde det ulovlig for innsatsbedrifter a bevisst godta betaling i forbindelse med ulovlig Internett-gambling (selv om det ikke selv gjor Internett-gambling ulovlig). 109 Pub. L. 109-347, Tittel VIII (13. oktober 2006) (kodet ved 31 USC §§ 5301, 5361-67). Det tillater ogsa Federal Reserve System a opprette forskrifter som forbyder finansielle transaksjonsleverandorer (banker, kredittkortselskaper, etc.) fra a akseptere disse utbetalingene. Se 31 U.S.C. § 5363 (4). Loven, sammen med trusler om patale i henhold til tradloven fra justisdepartementet, har fort til at flere Internett-gambling-bedrifter trekker seg fra USA-markedet.

Som svar, innforte husrepresentanter flere regninger i 2007 for a myke foderal gambling lov. Hvis det er gatt, ville gamblingforordningen og handhevelsesloven og gamblingforskriften og skattehandhevelsesloven lisensiere, regulere og beskatte Internet gambling bedrifter i stedet for a forby dem a ta spill fra USA. Alternativt vil Ferdighetsspillingsloven forklare tradloven for a fritage visse spill som poker og sjakk.