Geometrisk dimensjonering og tolerering, som forkortes GD & T, er et sprak som brukes pa forskjellige mekaniske tegninger som bestar av en rekke symboler som brukes til a formidle geometriske opplysninger. GD & T har sin opprinnelse i amerikanske og britiske ammunisjon bransjer, som pleide a bruke pluss minus toleranse i produkt tegninger. Unodvendigheten av denne metoden og behovet for a kutte ned avfallet som det opprettet, forte til etableringen av GD & T, som na benyttes av International Organization for Standardization eller ISO, samt American National Standards Institute eller ANSI.

Hvorfor bak geometrisk dimensjonering og toleranse.

Ser pa den mindre noyaktige metoden for pluss minus toleranse, ogsa kjent som konvensjonell toleranse, hjelper elevene til a se behovet for GD & T. Mens notater kan gjores pa disse tegningene, inneholder de faktiske tegningene seg ikke nok informasjon for a sikre at tegningen blir korrekt tolket. Nar konvensjonell toleranse er studert, kan studentene utvikle seg til a l re grunnleggende om GD & T.

Posisjonstoleranse.

Posisjonstoleranse er aspektet av mekaniske tegninger ved hjelp av GD & T som angir storrelsen pa ulike aspekter av tegningen. Noen funksjoner i en tegning hvis storrelse kan angis ved bruk av posisjonstoleranse, inkluderer hull, sjefer, spor og faner.

Produktplaner og tegninger.

For de som studerer GD & T, ma de l re bade hvordan man lager og tolker planer og tegninger. For a gjore dette ma de gjore seg kjent med de forskjellige GD & T-symbolene som brukes i planer og tegninger, samt regler for bruk og tolkning som styrer GD & T. Bruk av de unike symbolene sikrer at riktig informasjon blir formidlet pa tegning. Reglene utvider seg videre pa retningene som er gitt av symbolene, og beskriver begreper som grenser for storrelse og form av et objekt.

Dateregistreringsramme.

Et referansegrunnlag kan gi ytterligere detaljer som bidrar til a gjore storrelsen, formen og vinklene til et element i en plan eller tegne klart. En referanseplan refererer til et koordinatsystem som en kartesisk koordinat for a orientere en gjenstand i rommet og innenfor toleranssonene. En referanseplan refererer vanligvis til det andre tidspunktet som er inkludert i tegningen, for a orientere og finne en toleransesone.

Referanser.

Om forfatteren.

Lissabeth Ross begynte sin karriere i journalistikk i 2005 som en stabforfatter for «Journal of the Pocono Plateau.» I tillegg til a skrive for flere forskjellige aviser, fungerte hun som redaktor av reisebladet «News of The Poconos». Hun har en Bachelor of Arts pa engelsk fra Rutgers University.

Foto Credits.

Photos.com/Photos.com/Getty Images.

Flere klasserom artikler.

Sit denne artikkelen.

Velg Citation Style.

Relaterte artikler.

Relaterte artikler.

&kopiere; 2001-2018, Leaf Group Ltd., alle rettigheter forbeholdt. // Leaf Group Education.

Databasen basert pa Word Net er en leksikalsk database for det engelske spraket. Se ansvarsfraskrivelse.