Se ogsa for Frymaster UHC-P.

Beslektede handboker for Frymaster UHC-P.

Innholdsfortegnelse for Frymaster UHC-P.

Frymaster, medlem av Commercial Food Equipment Service Association, anbefaler a bruke CFESA Certified Technicians. Pris: $ 6,00 * 8196044 * 24-timers service hotline 819-6044 1-800-551-8633 FEB 13.

FRA FRYMASTER DEAN, ELLER NOEN AV DETS GODKJENTE SERVICESENTER, OG / ELLER DELEN BRUKES ER MODIFISERT FRA DENNE ORIGINALE KONFIGURASJONEN, SKAL DENNE GARANTIEN VOID. YTTERLIGERE, FRYMASTER DEAN OG DETS AFFILIATER SKAL IKKE ANSVARLIG FOR ANSVAR, SKADER ELLER UTGIFTER SOM ER TILGJENGET AV KUNDER SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE, HELT ELLER DELT, VEDRORENDE INSTALLASJON AV ENNDRIG MODIFIKERT DEL OG / ELLER DEL MOTTATT FRA UBEMERKT SERVICE SENTER.

Side 3: Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse Driftstjeneste Prosedyrer Re-adressering Kabinett Feilsoking Illustrert Deleliste Kablingsdiagram s.

Side 4: Operationens teori.

Kabinettprosedyrer 1 Funksjonsbeskrivelse MERK: Denne handboken dekker UHC-P, det originale PDA-programmerte kabinettet til McDonalds og HCP eller Holdmaster, et lignende skap laget for det generelle markedet. UHC-P deler er kompatible med HCP, Strombryter IR-port, unntatt varmeoppvarmingsplater og ramme.

Kabinettprosedyrer 1.3 Oppstartindikatorer og testpunkter Ved oppstart piper kommunikasjonskortet. Pa fordelingsbrettene blinker en LED raskt i noen sekunder, og senker deretter til en blits hvert annet sekund. Displayene viser versjonens nummer pa kabinettets fastvare og deretter sporets status.

Kabinettprosedyrer 2 Serviceprosedyrer FARE: Hvis du ikke kobler fra stromforsyningen for service, kan det fore til alvorlig skade eller dod. Kabinettbryteren KOBLES IKKE all innkommende strom til kabinettet. Fjern bunnskruen og losne Toppen holdes den overste til pa plass med.

Kabinettprosedyrer Under de beste transformatorrele sikringene Stromforsyning Com-board Fans Figur 4.

Side 8: Innholdsfortegnelse.

Kabinettprosedyrer Alle komponentene fjernes lett. Det er ingen utskiftbare komponenter pa kretskortene. Bytting av skjerm-, distribusjons- eller kommunikasjonskort vil kreve re-adressering av kabinettet, som er omtalt i kapittel 3. 2.2 Test 2.2.1 Transformator 1.

Side 9: Serviceprosedyrer.

Kabinettprosedyrer 2.2.4 Distribusjonskort 1. Kontroller for spenning mellom varmeapparatet Linjespenning mellom plateterminalen pa sporene og platen og plassen som er felles pa klemmen for den mistenkte blokk med spor som krever varme. varmeapparat.

Den viste temperaturen skal ligge innenfor maleren. Hvis lesingen er utenfor toleranse, utfor folgende fremgangsmate. Start UHC-P-programvaren pa Palm og folg disse trinnene: Trinn 3: Skapet Trinn 1: Trykk pa venstre hjorne.

Kabinettprosedyrer Trinn 6: Den angitte forskyvningen er synlig pa menyen. I dette trinnet 7: Med Palm-horisontal og -kasse, kompenserer vi toppsplaten ca. en fot fra toppvarmerplaten. # 5. Juster mottakslinsen pa skapet, trykk pa de andre sporene etter behov.

Kabinettprosedyrer 2.3 Fjerne / Bytte Komponenter Festeholderens kontrollpanel er festet i skapet Figur 9: Festeholderen som holder displayet, vises fjernet. av to allen og to hekseskruer. Bekkenet er vist fjernet (figur 9). Fire skruer festes pa skjermen.

Kabinettprosedyrer 1. Utfor trinnene i avsnitt 2-1. Koble fra feilplasseringen fra fordelerkortet og klemmen. 2. Losne, men fjern ikke skruene fra hvert hjorne av sporet som skal fjernes. 3. Fjern ledningsbraketter fra ledningsnettet som holder varmeapparatet og kontrollkablene for berort spor. 4.

Med * MERK: Feil i Palm horisontal og n r Trinn 14: Gjenta readdress-sekvensen hvis du trykker pa knappen i objektivet pa UHC-P temperaturvisningen mislykkes. mindre enn 30 sekunder kabinett, trykk pa ReAddr vil forarsake kabinettet.

UHC-P-programvare Trinn 12N: Trykk temperaturen pa oppsettvinduet. nokkel pa forsiden foran. Bekreft Trykk pa Overfor-knappen.

Side 16: Feilsoking.

Feilsoking av kabinettet Symptom Mulige arsaker Test & # x2022; & # X2022; Enhet unnlater a ikke strom til ledningen. Kontroller for linjespenning ved & # x2022; start opp; vifterbryteren og transformatoren. Blas 20 amp sikring. Ikke kjor. Enhet driver opp & # x2022; & # X2022; Brutt eller feilaktig Bytt bandkabel fra og vifter kjore ;.

Kabinett feilsokingsenhet lases opp; & # X2022; Skap ikke & # x2022; knapper vunnet Readdress kabinett. omadresseres. svar. & # X2022; Kabinett ikke Display viser omprogrammert & # x2022; Av eller Clean Reprogram kabinett. bare etter modus. omdirigering. Etter kort operasjon vil alle & # x2022; & # X2022; Mislyktes Sjekk for 12VAC pa display dim transformer.

Kabinettdeler MERK: Denne handboken dekker UHC-P, det originale PDA-programmerte kabinettet til McDonalds og HCP eller Holdmaster, et lignende skap laget for det generelle markedet. UHC-P-delene er kompatible med HCP, bortsett fra varmeapparatplater og -ror.

4- Slot Part # 2-Slot Smal Beskrivelse Element 826-2633 826-2633 826-2633 Palm Tungsten med UHC-P programvare og Intl. Stromadaptere 108-0902 108-0902 108-0902 Palm Tungsten med HCP-programvare 826 -2635 826-2635 826-2635 Palm Tungsten med HCP-programvare og Intl. Stromadaptere 5.2 UHC-P / HCP komponenthylle.

Kabinettdeler 5.3 Slotmontering Delnummer Beskrivelse Element 816-0584 Bezel 816-0714 Bezel, HCP 812-1814 Varmeplade 106-6577 Varmeplade, HCP Spacer, ekstrudert 810-1286 826-2588 Display 816-0572 Bezel, Spod 816-0649 Bezel, smal 810-1286 Spacer, ekstrudert 807-4065 Varmeplade, smal 807-4681 Skjerm, smal Wire Rack for 816-0726 (kun HCP Non-McDonalds) 803-0370.

Side 21: Ledningsdiagram S.

Kabinettledningsdiagrammer 6 Kablingsdiagram, UHC-P UHC-P 4 Slotkoblingsdiagram 6.1 Forenklet kablingsdiagram.

Kabinettledningsdiagrammer UHC-P 2-lednings ledningsdiagram UHC-P N-ledninger.