faktor.

fac · tor.

Past participle: factored.

faktor.

a oke med en faktor pa fem & # x2192; aumentar cinco veces, multiplicarse por cinco.

a v re en faktor i sth & # x2192; etre un facteur de qch, jouer un role dans qch.

a v re en risikofaktor for sth, a v re en risikofaktor i sth & # x2192; etre un facteur de risque de qch.

a v re en medvirkende faktor til sth & # x2192; etre un facteur contributif dans qch, bidrag til en folelsesgod faktor.

a oke med en faktor pa 10 & # x2192; etre multiplie (e) par 10.

a faktor sth inn til [+ beregning, beslutning] & # x2192; prendre qch en compte dans.

faktor.

fac · tor.

^ faktum faktablad faktabase fact-finding faktikk facticity fraksjon-faction fraksjon kamp fraksjonal fraksjonalisme fraksjonalisering fraksjonalt fraksjon Faksjon r fraksjonisme fraksjon factory factitious factitive faktum factlet Facto factoid factoidal faktor faktor analysere faktor analyse faktor analytisk faktor analytisk faktor analysere faktor kostnadsfaktor I faktor II faktor III faktor i faktor IV faktor IX faktor av produksjonsfaktor av forholdsfaktor for sikkerhetsfaktor ut faktor V faktor VII faktor VIII faktor X faktor XI faktor XII faktor XIII faktor Faktorhet Ў

Vilkar for bruk Personvernerkl ring Tilbakemelding Annonser med oss Copyright & copy; 2003-2018 Farlex, Inc.

Alt innhold pa denne nettsiden, inkludert ordbok, tesaurus, litteratur, geografi og andre referansedata, er kun til informasjonsformal. Denne informasjonen bor ikke anses som fullstendig, oppdatert, og er ikke ment a bli brukt i stedet for besok, konsultasjon eller rad fra en juridisk, medisinsk eller annen profesjonell.