Federal Aviation Administration (FAA) har utpekt John F. Kennedy International Airport (JFK) som et IATA-niva tre fullstendig koordinert flyplass, noe som betyr at transportorer er palagt a skaffe start- og avgangsspalter for de gar til anlegget. Til tross for dette krav utgav FAA den 29. mai 2014 en melding om begrenset opphevelse av bruksbehovet ved JFK pa grunn av bygging pa flyplassen i lopet av vinteren 2014/2015 og sommeren 2015 planleggingssesonger. Innkallingen, som er nodvendig pa grunn av midlertidig kapasitetsreduksjon pa flyplassen forarsaket av konstruksjonen, gir vilkar for et begrenset frafall av flyplassens bruksbehov og gjelder kun JFK-spor for perioden mellom 1. mars 2015 og 24. oktober , 2015.

Meldingen er FAAs forsok pa a redusere tjenesten pa JFK gjennom frivillige reduksjoner i operasjoner fra operatorer som for tiden driver til flyplassen. For a fa et frafall for en bestemt plassering, ma en transportor midlertidig returnere til FAA-sporene at den ikke vil fungere under avhendelsesperioden. Mens transportoren ikke vil operere et bestemt spor i lopet av denne tidsrammen, vil den likevel beholde historisk forrang for slottet eller sporet i sporsmalet og vil kunne gjenopprette rettighetene til sporet for neste sesong. Den midlertidige avkastningen av slots til FAA vil tillate byraet a planlegge for dager hvor lukkinger pa grunn av konstruksjon og resulterende operasjonelle virkninger oppstar.

FAA anerkjenner at transportorene kan gjore justeringer i deres tidsplaner basert pa operasjonelle vurderinger som for oyeblikket er i gang, og kan ogsa trenge ekstra tid for a fullfore tidsplaner og mulige reduksjoner utover den vanlige vinter 2014/2015-tidsfristen for returfristen 15. august 2014. Derfor, FAA vil tillate en ekstra returdato for retur for a muliggjore bedre planlegging og for diskusjoner med FAA om potensiell tidsplan og sporjusteringer for a unnga forsinkelser. For spilleautomater mellom 1. mars og 28. mars 2015 er den midlertidige tidsfristen for returfristen 15. desember 2014. For spilleautomater mellom 29. mars og 24. oktober 2015 er den midlertidige tidsfristen for returfrist 15. januar 2015. FAA vil diskutere dette sporsmalet n rmere pa den kommende IATA-slots konferansen i Abu Dhabi, og vil na ut til berorte operatorer pa individuell basis i lopet av de kommende ukene.

Midlertidig spilleautomat bor sendes til Slot Administrative Office via e-post pa: [email protected]

Dette Eckert Seamans Aviation Blog-innlegget er ment a holde leserne oppdatert i saker som pavirker bedrifter og er ikke ment a v re juridisk radgivning. Hvis du har sporsmal, vennligst kontakt Evelyn Sahr ([email protected] 202-659-6622) eller Drew Derco ([email protected] 202-659-6665).

Del dette innlegget.

&kopiere; 2018, Eckert Seamans Cherin & amp; Mellott, LLC. Alle rettigheter reservert.