For a vise denne presentasjonen ma du aktivere Flash.

PPT & ndash; Ch’13 Metropolitan Area Networks PowerPoint presentasjon | gratis a vise – id: 109de4-ODc1Y.

Adobe Flash-pluginet er nodvendig for a se dette innholdet.

Ch’13 Metropolitan Area Networks.

ma bruke tjenestene til eksisterende verktoy, for eksempel telefonselskapet. Sot type (ST): pakkeoverforing eller isokron transmisjon. & Ndash; PowerPoint PPT-presentasjon.

Tittel: Ch’13 Metropolitan Area Networks.

Ch.13 Metropolitan Area Networks Foredragsholder Tae-Hyong Kim (B201-4) thkim_at_cespc1.kumoh.ac.kr.

Innhold Introduksjon IEEE 802.6 (DQDB) Distributed Que Dual Bus SMDS Switched Multimegabit Data Service.

Metropolitan Area Network Et nettverk som er utformet for a strekke seg over en hel by, privateide tilkoblingsinfrastruktur (f.eks.

kabel, rutere, gateway) er upraktisk ma bruke tjenestene til eksisterende verktoy,

som telefonselskapet SMDS (Switched Multimegabit Data Service) DQDB (Distributed Que Dual Bus) WAN (Wide Area Network) nasjonalt, kontinentalt, verdensomspennende X.21, X.25, ISDN, ATM, Frame Relay.

13.1 IEEE 802.6 (DQDB) I likhet med LAN-standarden, men designet for MAN Access-metoden, to busser (to ensrettet.

busser) Tilgang til denne bussen er gitt av distribuert.

komekanisme Stasjon 1 Busshode A, ende av buss B Stasjon 5 Busshode B, ende av buss A.

IEEE 802.6 (DQDB) (forts.) Retningstrafikk Hver buss stotter trafikk kun en retning.

motsatt retning hverandre Oppstroms og nedstroms stasjoner For buss A vurderes stasjoner 1 og 2.

oppstroms med stasjon 3, mens stasjoner 4 og 5.

betraktes nedstroms med stasjon 3 Overforingsspor Data reiser pa hver buss som en jevn strom av.

53-byte slots ikke pakker men kontinuerlig.

bandstrommer Hodet pa hver buss genererer tomme spor for.

bruk pa den Kildestasjonen ma velge bussen som.

destinasjonsstasjonen regnes nedstroms.

IEEE 802.6 (DQDB) (forts.)

IEEE 802.6 (DQDB) (forts.) Sporreservasjon For a sende data nedstroms ma en stasjon vente pa.

Ankomsten av et ledig spor For a stoppe en oppstroms stasjon fra a monopolisere.

buss og opptar alle sporene For a sende data pa en buss, ma en stasjon bruke.

annen buss for a gjore en reservasjon Stasjonen setter en reservasjonsbit i et spor pa.

den andre bussen for a fortelle hver stasjon passerer den.

en stasjon reserverer et spor pa bussen. Ingen stasjon kan sende data uten a forst lage en.

reservasjon, selv om det ser spor etter sporet pass.

ved tomt. Selv en stasjon som har gjort en reservasjon, kan ikke.

hevder bare et hvilket som helst tomt spor? det ma vente pa.

ankomst av den bestemte sporet den reserverte.

IEEE 802.6 (DQDB) (forts.) Distribuerte koer Hver stasjon har to koer en for hver buss? En slags venteliste A bestille For a spore reservasjonen til de andre stasjonene.

IEEE 802.6 (DQDB) (forts.) Ved bruk av en ko for Bus Access Station bruker X virtuelle tokens til a spore.

reservasjoner legger til et token pa baksiden av koen hver gang a.

Slott passerer pa den andre bussen med en reservasjon.

bit sett Nar stasjonen trenger a reservere.

i seg selv, setter det en av reservasjonsbitene, da.

Sett inn sitt eget token i koen. For hvert tomt spor som passerer, fjerner det en.

token fra koen Hver gang stasjonen leser sin ko, kan den.

fortell hvor mange nedstroms reservasjoner har v rt.

laget ved a telle hvor mange tokens er i koen.

IEEE 802.6 (DQDB) (forts.) Ringkonfigurasjon DQDB kan implementeres som en ring Advantage Reconfigurable nar en kobling eller en.

IEEE 802.6 (DQDB) (forts.) DQDB-lag IEEE definerer bade medium tilgangskontroll.

(MAC) -underlag og det fysiske laget for DQDB MAC-underlag skiller datastrommen som kommer fra ovre lag.

inn i 48 byte segmenter og legger til 5-byte header til.

lag 53 byte hver. A ha 53 byte gjor en DQDB-sporet kompatibel med.

storrelsen pa en celle i minibanken.

IEEE 802.6 (DQDB) (forts.)

IEEE 802.6 (DQDB) (forts.) DQDB Header Access-feltet Opptatt (B) angir om sporet b rer data Sot-type (ST) -pakkeoverforing eller.

isokron transmisjon Forrige spor leser (PSR) 2 bits, satt til 0 by.

mottaksstasjonen, nar den har lest.

innholdet i sporet Request (RQ) tre bits, satt av stasjoner til.

reservere for spor, representerer atte.

prioritetsnivaer (stasjonsniva) Adressefelt 20-biters virtuell kanalidentifikator for MAN og WAN.

overforing Nar det brukes i LAN, inneholder dette feltet alle 1s og.

En tilleggsoverskrift er lagt til for MAC-adresse Typefelt 2 biter identifiserer nyttelasterdata, styring.

data,. Prioritet feltet prioriteringen av sporet Implementering koaksial eller fiberoptisk kabel.

13.2 SMDS Tilkobling av LAN ved hjelp av leide linjer Dyrt n LANer krever n? (N-1) / 2 tilkoblinger SMDS gir losningen Pakkekoblet datagramtjeneste for hoyhastighet.

MAN av fellesoperatorer abonnenter betaler bare for tiden de bruker Subscriber LANs linker til SMDS via rutere.

bruker DQDB arkitektur.

SMDS (forts.) SMDS arkitektur SIP (SMDS Interface Protocol) tre nivaer.

SMDS (forts.) SIP Level 3 aksepterer brukerdataene mindre enn 9188 byte Header og tilhenger legges til administrasjons- og kontrollfelt Sende- og mottakeradresser 8 byte De forste 4 bitene definerer typen adresse De neste 60 bitene (15 4bit-seksjoner) hver .

avsnitt definere et siffer (09)? telefonnumre.

(land / omrade / lokalt nummer)? WAN pakken er delt inn i 44 byte seksjoner Til hver seksjon, 2-byte header og 2-byte trailer.

SMDS (forts.) SIP niva 2 DQDB kommer inn i spill, legg til 5-byte header til 48-byte seksjoner? 53 byte utgang til spor og fores til dens.

destinasjon SIP niva 1 Fysisk niva Andre funksjoner Datahastigheten varierer fra 1,544Mbps til 155Mbps Hver bruker er tildelt en gjennomsnittlig datahastighet Adressesystemtelefonnummer Multicasting er tilgjengelig.