Nick Xenophon presser igjen for et forbud mot gamblingannonser under TV-sportssendinger.

Turnbull-regjeringen vurderer angivelig a forby reklame for gambling under tv-sportssendinger.

Dette er ikke en ny ide: Senator Nick Xenophon har lenge forfulgt et forbud, som har mange som jobber med problemspillere.

Det har blitt rapportert at mer enn en-i-seks annonser vist under AFL-kamper er gamblingrelaterte.

Sa, kan annonsering v re knyttet til mengder problemgambling?

Bevis tyder pa at annonsene har innflytelse.

Okninger i problemgambling knyttet til sportsspill har blitt rapportert de siste arene, s rlig blant unge menn.

Antallet 18 til 25 ar gamle menn med problemer knyttet til sportsspill doblet mellom 2012 og 2015 ved University of Sydneys Gambling Treatment Clinic (hvor jeg jobber).

Samtidig har gambling odds og priser blitt en sentral del av sportskulturen.

Kampanje for a frata unge spillere.

Den «gamblification» av sport er na sett som bade en normal og sentral del av den.

I pre-game rapportering, er prisene og oddsene sett pa som like viktig som spillers skader og v rforhold.

A v re i stand til a trekke en klar linje mellom okt kampanje for gambling og antall problemer med gambling er ikke lett.

Gitt det er alltid flere faktorer hvorfor noen utvikler et gamblingproblem, er det aldri sa klart som a skylle reklame.

Imidlertid finnes det noen bevis for at annonsering har innflytelse pa problemgamlere.

Intervjuundersokelser og storskalaundersokelsesarbeid har begge antydet at gamblingannonser under sporten sterkt pavirker mange problemspillere ved a oke sitt onske om a gamble nar de prover a kutte ned.

Derfor kan begrensninger pa annonsering v re effektive for a hjelpe de som har problemer med a administrere sine oppfordringer til a spille.

En annen utbredt bekymring for gamblingannonsering under sportssendinger er den innflytelsen det kan ha pa unge mennesker.

Det er bevis pa at denne annonseringen kan ha betydning.

En studie av kanadiske ungdommer fant at flertallet hadde v rt utsatt for gamblingannonsering.

Det ble ogsa funnet at denne annonseringen forte til troen pa at sjansen for a vinne var hoy, og at gambling var en enkel mate a tjene penger pa.

Disse funnene gjelder spesielt. I vart arbeid med problemspillere har vi funnet at disse troen er avgjorende for utviklingen av gamblingproblemer.

Nar vi undersoker en problemgamblers historie, finner vi vanligvis at de var utsatt for gambling i ung alder og utviklet positive holdninger til gambling pa det tidspunktet.

Spesielt synes en forvrengt tro pa sannsynligheten for a vinne a v re en nokkelforer i mange av vare pasienter som utviklet problemer.

Dermed vil reklame som fremmer ideen om at gambling er en enkel mate a tjene penger, sannsynligvis premiere barna vare for a utvikle gamblingproblemer i fremtiden.

Hva vi kan l re av tobakkannonseforbud.

Ville et forbud mot reklame for gambling under sportssendinger endre holdninger til gambling og gamblingadferd?

Her er bevis pa virkningen av tobakkannonsering l rerikt.

Tobakkannonsering er gradvis begrenset eller forbudt i mange land. Dermed er betydelige bevis tilgjengelig for a konkludere.

Det ser ut til at det er klare tegn pa at tobaksreklame forer til okt roykrente hos ungdom.

Det har ogsa blitt funnet at forbud mot tobaksreklame ser ut til a v re effektive for a redusere tobakksbruk – men bare i tilfelle fullstendig forbud.

I motsetning til dette synes forsok pa a begrense forbud mot annonsering til visse medier – for eksempel a forby annonser pa TV – ikke a v re effektive, da dette bare resulterer i okninger i tobakkannonsering i ikke-forbudte medier (for eksempel pa trykte eller pa billboards) .

Dette antyder at for enhver begrensning av gamblingannonsering for a v re effektiv, ma den v re utbredt.

Slike forskyvninger har allerede blitt sett med gambling. Det er tegn pa okt sosial mediafremmende gambling, noe som har resultert i okning i positive holdninger til gambling i de som er utsatt for disse kampanjene.

Det er forelopig ikke vist noen endelig sammenheng mellom okning i gamblingannonsering under idrett og problemgambling.

Forskningen som er utfort indikerer imidlertid at annonsering kan fore til okt gambling av problemspillere og okning i forvrengt tro pa gambling hos unge.

Hvis regjeringen velger a ga ned pa banen med okende restriksjoner pa gamblingannonsering, er det viktig at eventuelle restriksjoner er omfattende nok til a ha en klar innvirkning pa gamblingadferd og holdninger.

Stotte er tilgjengelig via Gambler’s Help-nettside gamblershelp.com.au eller ved a ringe gratis Gambling Help Line pa 1800 858 858.

Dr Christopher Hunt er en klinisk psykolog som jobber ved University of Sydneys psykologiske skole. Han har jobbet ved universitetets Gambling Treatment Clinic siden 2007.