FIRE CAM BEGRENSET GARANTI.

Brannkamera garanterer sine produkter mot mangler i materiale eller utforelse i 12 maneder fra kjopsdato. Fire Cam produserer Fire Helmet Cameras & reg; og Oncall & reg; Kroppslitne kameraer. Som den eneste og eksklusive REMEDY og etter eget valg, vil Fire Cam reparere eller erstatte varen uten kostnad hvis vi bestemmer varen for a v re defekt. Denne garantien gjelder ikke for gjenstander som er misbrukt, kjoperen ikke folger instruksjonene, produktendringen, vanlig slitasje eller uaktsom eller feilaktig drift. Dette produktet skal ikke brukes i konkrete trenings tarn eller flashover kamre hvor de kunne opprettholde hoye temps i lange perioder. Elektronisk skade pa grunn av overspenning, feil polaritet fra stromforsyningene, eller feil MAINS spenning er utelukket fra dekning. IKKE BRUK NAR NETTLADER FOR DIN KAMERAS. Brannkamera ladere er designet spesielt for brannkameraer. Endring, reparasjon eller forsok pa reparasjon av noen andre enn Fire Cam eller uten skriftlig tillatelse fra Fire Cam, vil ugyldiggjore denne garantien. Denne garantien dekker kostnadene ved fabrikkreparasjon, arbeidskraft og deler pa kvalifisert utstyr. Etter inspeksjon, hvis det er fastslatt at brannkammen ikke krever reparasjon eller erstatning, skal kjoperen v re ansvarlig for returavgift.

DER ER INGEN ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTATET, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTATE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMAL ELLER VEDRORENDE EN KURS AV FORHANDLING ELLER BRUK AV HANDEL, GIVET AV BRANNKAMMEN MED HENSYN TIL PRODUKTER SOLD KJOPER. Sluttbrukeren er eneansvarlig for a overholde alle lover som kan regulere bruken av dette produktet.

BEGRENSNINGER OM ANSVAR:

BRANNKAMPENS ANSVAR UNDER NOEN JURIDISK TEORI, INKLUDERT FOR GARANTIBRUK, ER BEGRENSET TIL REPARASJON ELLER BYGGING AV PRODUKTET. BRANNKAMP ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, FOLGENDE, FOLGENDE, INDIREKTE, PUNITIVE ELLER LIKNIGE SKADER. BRANNKAMP ER INGEN ANSVARLIG FOR NOGGENTILISERT TILGANG TIL, NDRING AV, ELLER SLETT, DESTRUKSJON, SKADER, TAP ELLER UNGANG TIL A REGNSKE ELLER LAGRE NOEN AV DITT INNHOLD ELLER ANDRE DATA.

Avhengig av hvor du kjopte Fire Cam & Reg;, kan noen kameraer bli dekket under «Brannskader» -garantien i hele garantiperioden. Hvis kameraets komponenter uhell blir skadet i en brann, er du dekket for en gratis erstatning. Denne garantien gjelder bare for kunder som kjoper direkte fra Fire Cam, med mindre en distributor av Fire Cam angir noe annet. Brannkam-produkter anbefales ikke til betongtarn eller takkammer der det kan opprettholde hoye temperaturer i lange perioder, og denne garantien gjelder ikke for gjentatte brudd pa produktet. Vi er de eneste brannhjelmkameraet & reg; produsent og det eneste selskapet som tilbyr denne typen garanti.