Flyplassbilde ID for GA / BA-fly ved hjelp av hale-registrering som anropstegn.

SUBJECT: Forpliktelse for generell luftfart ved bruk av luftfartoyregistrering som anropssignal for a spesifisere i flyplanen autorisasjonsnummeret gitt av lufthavnskoordinatoren.

Brussel flyplass (BRU / EBBR) er samordnet i henhold til EU-forskrift 95/93 datert 18. januar 1993 endret ved forskrift 793/2004 datert 21. april 2004.

Eventuell landing og avgang fra EBBR-flyplassen skal v re underlagt forutgaende tildeling av et flygtidsluke av den utnevnte koordinatoren.

Merknad: Folgende instruksjon gjelder ikke for fly som bruker et flynummer som kallesignal for a utfore et fly.

Fra 01.12.2010 skal enhver flytur utgaende fra eller innkommende for EBBR som omfattes av denne forskriften fylle ut boksen 18 i flyplanen.

Filingsformatet er som folger:

Fullmaktsnummeret er det som er gitt av koordinatoren nar du tildeler tidsluke til flyplass. Den er sammensatt av 14 alfanumeriske tegn, hvorav de fire forste er ICAO-koden til flyplassen der flyplassen tidsluke er levert.

Hvis flyet er mellom to koordinerte flyplasser som bruker en tilsvarende regel (for eksempel Frankrike eller Tyskland), skal autorisasjonsnummerene som koordinatoren har levert for hver flyplass, fylles inn i boks 18 i henhold til formatet nedenfor:

Fra 01.12.2010 vil de generelle eller forretningsflytningsplanene som omfattes av denne forskriften innleveres uten autorisasjonsnummer eller uten tilsvarende tidsluke for flyplass ikke tas i betraktning for avgangssekvensen. Til dette formal vil en melding bli sendt via e-post av The Brussels Airport Company pa grunn av Brussels Slot Co-ordination til flyplanleggeren eller hans dedikerte representant.